Mogadishu- jowhar yol yapım işi- SOMALİ - GÜNDOĞAN A.Ş.

Mogadishu- jowhar yol yapım işi- SOMALİ

Proje Detayları

Mogadishu- jowhar yol yapım işi- SOMALİ