Günbev-Gündoğan Bilim ve Eğitim Vakfı - GÜNDOĞAN A.Ş.

Günbev-Gündoğan Bilim ve Eğitim Vakfı

2016 yılında 13 kurucu üyenin girişimi ile kurulan GÜNBEV Vakfımızın kuruluş amacı; GÜNDOĞAN ailesini temsilen gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri ile, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vakfımız faaliyetlerine, ailemizin ve geleceğimizin yapı taşları olan gençlerimize burs desteği sunarak başlamış olup  2016 yılından bugüne kadar 800 'den fazla kişiye burs desteği sağlanmıştır.

Çağdaş ve gelişen Türkiye için, tamamen kamu yararı gözetilerek verilen burs desteklerinin, her yıl daha fazla sayıda öğrenciye ulaşması amaçlanmaktadır.

GÜNBEV, her yıl gerçekleştirdiği sosyal yardım projeleri bu ana kadar birçok vatandaşımıza eğitim öğretim ve maddi manevi destekler sunmuştur.

GÜNBEV Vakfının ana misyonu, GÜNDOĞAN ailesinin yeni üyelerinin de sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlamak ve bu sayede topluma faydalı vakıf faaliyetlerinin nesiller boyu artarak devamına vesile olmaktır.